ElektronikaB2B
Portal informacyjno-biznesowy branży elektronicznej

Przenośny analizator mocy na zakres fal milimetrowych do 70 GHz z selektywnym wyborem częstotliwości

Przenośny analizator mocy na zakres fal milimetrowych do 70 GHz z selektywnym wyborem częstotliwości

Power Master MA24507A to przenośny analizator mocy na zakres fal milimetrowych, służący do szybkiego, numerycznego pomiaru mocy sygnałów w.cz. w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 70 GHz. Został on opracowany ze względu na coraz częściej występujące wymogi prowadzenia pomiarów w zakresie fal milimetrowych, m.in. podczas testowania urządzeń pracujących w standardach 802.11ad, Wireless HD czy E-band.

Wraz ze wzrostem częstotliwości rośnie też tłumienie sygnałów przesyłanych w kablach i w powietrzu, co utrudnia prowadzenie pomiarów mocy zwłaszcza w zakresie fal milimetrowych.

Przenośny analizator Power Master MA24507A umożliwia użytkownikom prowadzenie pomiaru bezpośrednio na źródle sygnałowym, w tym również na płytkach półprzewodnikowych, oferując zakres pomiarowy już od -90 dBm na częstotliwości 70 GHz.

Jest to przyrząd zasilany z portu USB komputera, niewiele większy od smartfona (152 x 76 x 25 mm), który dzięki małym wymiarom umożliwia wykonywanie pomiarów na wieżach antenowych czy też bezpośrednio z ziemi - przy wykorzystaniu przedłużki - na pikokomórkach GSM.

Power Master MA24507A jako pierwszy tego typu przyrząd pozwala prowadzić pomiary amplitudy sygnałów na selektywnie wybranych zakresach częstotliwości, co pozwala użytkownikom różnicować składowe na pożądane i niechciane.

Do konfigurowania pomiarów producent dostarcza oprogramowanie PowerXpert umożliwiające pomiar amplitud zdefiniowanych dla maksymalnie 6 różnych częstotliwości w trybie Channel Monitor oraz pomiar amplitud do 6 dominujących sygnałów w zdefiniowanym zakresie częstotliwości w trybie Power Hunter.

Na obudowie znajdują się otwory montażowe do podłączania sond stosowanych przy testowaniu płytek półprzewodnikowych.

Więcej na www.anritsu.com

Zobacz podobne produkty