ElektronikaB2B
Portal informacyjno-biznesowy branży elektronicznej

Sprzęgacze optyczne o izolacji 5000 V rms do sterowania bramek tranzystorów MOSFET/IGBT

Sprzęgacze optyczne o izolacji 5000 V rms do sterowania bramek tranzystorów MOSFET/IGBT

TLP5771, TLP5772 i TLP5774 to sprzęgacze optyczne o szczytowym prądzie wyjściowym odpowiednio 1,0, 2,5 i 4,0 A, przeznaczone do sterowania bramek tranzystorów MOSFET i IGBT małej i średniej mocy. Są układami pośredniczącymi w sterowaniu bezpośrednim tranzystorów z wyjść mikrokontrolerów, nie zawierającymi wewnętrznych buforów.

Zapewniają izolację galwaniczną do 5000 V rms. Charakteryzują się wejściowym prądem progowym poniżej 2 mA, dwukrotnie mniejszym od sprzęgaczy wcześniejszych generacji. Mogą też pracować z mniejszym minimalnym napięciem zasilania niż wcześniejsze odpowiedniki (10 V vs. 15 V), pobierają mniejszą moc i zapewniają większą sprawność energetyczną.

TLP5771, TLP5772 i TLP5774 są zamykane w niskoprofilowych obudowach SO6L. Pracują w zakresie dopuszczalnych temperatur otoczenia od -40 do +110°C. Są polecane do współpracy z tranzystorami IGBT o prądzie drenu do odpowiednio 20 A, 80 A i 100 A.

Więcej na www.toshiba.semicon-storage.com

Zobacz podobne produkty