ElektronikaB2B
Portal informacyjno-biznesowy branży elektronicznej

Modułowy system monitorowania prądu

Modułowy system monitorowania prądu

Mico Pro to nowy modułowy system monitorowania prądów w instalacjach 12/24 V opracowany przez firmę Murrelektronik. Jego komponenty dobierane są z szerokiej gamy elementarnych modułów odpowiednio do konkretnego zastosowania. Można je połączyć w spójną całość i podłączyć bez konieczności użycia narzędzi.

W ofercie dostępne są moduły z jednym, dwoma i czterema kanałami pomiarowymi. Ich niewielka szerokość (8, 12 lub 24 mm) umożliwia znaczącą oszczędność miejsca w skrzynkach instalacyjnych. W modułach Mico Pro Fix zakres mierzonego prądu jest stały (2, 4, 6, 8, 10 i 16 A).

W modułach Flex można go regulować od 1 do 10 A lub od 11 do 20 A. Zwiększa to elastyczność i redukuje liczbę potrzebnych wersji. Możliwa jest natomiast wymiana poszczególnych modułów oraz ich integracja w zależności od potrzeb.

Mico Pro zawiera blok łączeniowy, który znacząco upraszcza okablowanie, a wszystkie wejścia i wyjścia wyposażone są w zaciski wtykowe. Każdy kanał pomiarowy ma sygnalizację statusu za pośrednictwem diody LED na module oraz sygnału cyfrowego wysyłanego do PLC.

Moduł zasilający pozwala na diagnostykę grupową całego systemu, a moduły z regulowanymi ustawieniami umożliwiają diagnostykę sygnałów poszczególnych kanałów. Status każdego kanału sygnalizowany jest za pomocą diod LED.

Kiedy obciążenie osiągnie wartość 90%, dioda miga na zielono i przekazywany jest sygnał cyfrowy. W przypadku przekroczenia wartości granicznej Mico Pro niezwłocznie wyłącza odpowiedni kanał, dioda LED miga na czerwono i wysyłany jest sygnał statusu.

Kanał można ponownie włączyć naciskając przycisk lub przez sygnał z PLC. Kanały można również wyłączać ręcznie w celach serwisowych.

Więcej na www.murrelektronik.pl

Zobacz podobne produkty