ElektronikaB2B
Portal informacyjno-biznesowy branży elektronicznej

Generatory AWG z 24 zsynchronizowanymi kanałami o szybkości próbkowania 1,25 GSps

Generatory AWG z 24 zsynchronizowanymi kanałami o szybkości próbkowania 1,25 GSps

Zaawansowane systemy elektroniczne są coraz częściej realizowane w architekturze równoległej, pozwalającej zapewnić najlepsze osiągi m.in. w aplikacjach MIMO, radarach, komputerach kwantowych i przy testowaniu wielościeżkowych systemów szyn szeregowych.

Przy projektowaniu tego typu aplikacji oraz innych korzystających z wielu par nadajników/odbiorników i z wielu czujników, konieczne jest generowanie wielu zsynchronizowanych sygnałów pobudzających. Niestety, większość szybkich generatorów AWG zawiera najczęściej od 1 do 4 kanałów wyjściowych, przez co tworzenie na ich bazie systemów wielokanałowych może być bardzo drogie. Co więcej, generatory te przysparzają problemów przy skalowaniu systemów "w górę", związanych z synchronizacją kanałów.

Do tego typu zastosowań firma Spectrum rozszerzyła rodzinę generatorów generatorNETBOX o nową serię DN6.66xx obejmującą w sumie 8 typów generatorów zawierających od 6 do 24 zsynchronizowanych kanałów taktowanych z maksymalną szybkością 1,25 GSps. Są to ekonomiczne generatory specjalnie zaprojektowane do wielokanałowych aplikacji testowych, zawierające interfejsy LXI do współpracy z siecią lokalną lub komputerem.

Charakteryzują się 16-bitową rozdzielczością wewnętrznych przetworników C/A i szerokością pasma analogowego do 400 MHz. Pojemność ich wewnętrznej pamięci wynosi do 1 GS/kanał. Zakres napięć wyjściowych to ±5 V przy dużych obciążeniach i ±2,5 V przy obciążeniu 50 Ω. Kanały wyjściowe mogą być synchronizowane sygnałem zegarowym pochodzącym z wewnętrznej pętli PLL lub z zewnętrznego wzorca częstotliwości. Przesunięcie fazowe między kanałami nie przekracza 130 ps.

Generatory DN6.66xx mogą wytwarzać długie, złożone przebiegi dzięki dużej pamięci wewnętrznej i kilku różnym trybom pracy: Single-Shot, Loop, FIFO, Gating i Sequence Replay. Dla większej elastyczności, system linii I/O na przednim panelu obejmuje dodatkowo m.in. asynchroniczne wejścia cyfrowe, asynchroniczne wyjścia cyfrowe, wyjście wyzwalania i wyjście wewnętrznej pętli PLL.

Do generatorów nowej serii producent dostarcza oprogramowanie sterujące SBench6-Pro z graficznym interfejsem użytkownika oraz zestaw Software Development Kit (SDK) ze sterownikami i przykładowymi aplikacjami. Użytkownicy mogą tworzyć własne aplikacje we wszystkich popularnych językach programowania, w tym C++, Visual Basic, VB.NET, C#, J#, Delphi, Java i Python. Dodatkowo, dostępne jest wsparcie programowe i przykładowe aplikacje dla środowisk LabView, LabWindows i MATLAB.

W przypadku zastosowań, w których generatorNETBOX musi być obsługiwany zdalnie, firma Spectrum oferuje opcję serwera embedded, DN6.xxx-Emb. Stanowi on otwartą platformę pozwalającą użytkownikom na zdalne uruchamianie własnego oprogramowania przez sieć LAN.

Więcej na www.spectrum-instrumentation.com

Zobacz podobne produkty