ElektronikaB2B
Portal informacyjno-biznesowy branży elektronicznej

Moduły LCD do aplikacji embedded nie wymagające programowania

Moduły LCD do aplikacji embedded nie wymagające programowania

LCDTERM.com, oddział firmy Best Circuits, oferuje łatwe w implementacji moduły LCD 1,77" do systemów embedded, niewymagające programowania. Moduły LCDTERM (LCD Terminal) komunikują się z systemem za pomocą interfejsów SPI i UART.

Zawierają pamięć z oprogramowaniem firmware i 20 wbudowanymi fontami, która może być uzupełniona o dodatkowe fonty czy też bitmapy mogące być wyświetlane w 16-bitowym kolorze. Ich pracą steruje 32-bitowy mikroprocesor ARM Cortex-M0.

Najważniejszą zaletą LCDTERM jest to, że nie wymagają one od projektanta żadnego doświadczenia w programowaniu wyświetlaczy LCD ani czasochłonnego programowania sterowników sprzętowych. Poza samym wyświetlaczem zawierają 3 programowalne przyciski do implementacji interfejsu użytkownika.

Obsługa LCDTERM polega wyłącznie na podłączeniu zasilania (3,3 lub 5 V) i rozpoczęciu wysyłania komend, co pozwala zrealizować interfejs graficzny do systemu embedded w ciągu kilku minut. W wielu przypadkach ogranicza się to do wyświetlania symboli graficznych i pojedynczych słów w różnych miejscach ekranu; zadaniem użytkownika jest wtedy jedynie zdefiniowanie lokalizacji i atrybutów, m.in. fontu i koloru.

Cena LCDTERM wynosi 29,95 USD.

Więcej na www.lcdterm.com

Zobacz podobne produkty